Zemědělské družstvo Bořetice
www.zdboretice.cz | Úvod
Bořetice

Zemědělské družstvo Bořetice


Naše Zemědělské družstvo sídlí ve vinařské obci Bořetice a hospodaří v součastnosti na 500 hektarech zemědělské půdy.

Pozvánka na členskou schůzi   


Rostlinná výroba

Na pozemcích našeho družstva pěstujeme obiloviny jako jsou např. pšenice, ječmen a kukuřice. Z dalších plodin pak na našich polích naleznete např. řepku, slunečnici a další olejniny. Počátkem roku 2000 vysadilo družstvo 16 hektarů vinic.


Živočišná výroba

V živočišné výrobě je družstvo specializováno na výkrm drůbežích brojlerů se součastnou roční produkcí jeden milion kusů brojlerů, což činí cca 2.000 tun roční produkce živého masa.


Obec Bořetice

Bořetice jsou vinařská vesnice v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Leží zhruba 12 km jihovýchodně od Hustopečí, na břehu říčky Trkmanky. Bořetice sousedí na severu s Němčičkami a Kobylím, na východě s Vrbicí a na západě s Velkými Pavlovicemi.